# District Upazila Unions No.of Villages
1 Satkhira Shyamnagar
Tala
8
3
15
6
2 Khulna Koyra 3 3